Klachtenprocedure

Heb je een klacht of een minder prettige ervaring, dan heb je de mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen. Het klachtenformulier kun je via deze link uitprinten (klachtenformulier)  of je kunt het aanvragen via de assistente van de praktijk. Het ingevulde formulier lever je in op de praktijk en binnen een week ontvang je een reactie van ons.

Als dit lastig voor je is of als je er met ons niet uitkomt, dan kun je je klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met jou naar een oplossing van jouw klacht of het probleem. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je aan de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan proberen om te bemiddelen. Je kunt je klacht kwijt op het klachtenformulier dat te vinden is op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel ook te bereiken op telefoonnummer 088 0229100.

Als je er met je huisarts èn met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je een uitspraak over je klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie is te vinden op www.skge.nl.