Wat is ketenzorg?

november 27, 2019

Wat is ketenzorg?
Ketenzorg is voor mensen met chronische ziekten, zoals diabetes, COPD en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Met behulp van ketenzorg kunnen we risicofactoren voor het (opnieuw) krijgen van deze ziekten in beeld brengen en controleren, om dit risico zo laag mogelijk te maken. Soms is het nodig dat verschillende zorgverleners samenwerken om jou de beste zorg te kunnen geven, deze zorgverleners kunnen via ketenzorg samenwerken. Via een beveiligde omgeving kunnen gegevens worden uitgewisseld.

Medrie
Medrie Zorggroep Zwolle is opgericht door huisartsen in Zwolle en omgeving. Samen met zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers geeft Medrie vorm aan de inhoud van de ketenzorg in de regio Zwolle.

Vergoeding
Medrie heeft samen met verzekeraars een bedrag per patiënt afgesproken. Voor dit bedrag wordt bijna alle zorg voor een patiënt in ketenzorg betaald. De volgende punten vallen onder deze vergoeding:

  • Zorg van de huisarts/praktijkverpleegkundige voor diabetes, COPD of verhoogd risico op hart- en vaatziekten;
  • Zorg van de diëtiste voor diabetes, COPD of hart- en vaatziekten;
  • De twee- of driejaarlijkse oogfoto voor mensen met diabetes.

Deze kosten krijg je dus volledig vergoed.

De kosten van een podotherapeut of pedicure wordt, bij mensen met diabetes, wel eerst verrekend met je eigen risico.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *